Thông Tin Chi Tiết về Vi Lượng Sắt (FE) Trong Hồ Thủy Sinh

1. Những thông tin hay bị ngộ nhận về Fe: Fe là vi lượng cần được cung cấp liều nhiều nhất trong toàn bộ các chất vi lượng khác, nhưng thường 1 hồ nhiều cây, ánh sáng cao, co2 tốt thì chỉ cần 1 lượng trong nước cỡ 0.1 mg/l (1 miligram trong 1 lít … Continue reading Thông Tin Chi Tiết về Vi Lượng Sắt (FE) Trong Hồ Thủy Sinh