Thử Nghiệm Về Tầm Quan Trọng của Khí Co2 Trong Hồ Thủy Sinh

Thử Nghiệm Về Tầm Quan Trọng Của Khí Co2 với hồ thủy sinh high tech I. Giới thiệu và Mục đích thử nghiệm Mình thử nghiệm tắt cung cấp khí Co2 cho 3 hồ ổn định, thông số riêng từng hồ ở phía dưới, thời gian ngắt Co2 là 1 tháng, và thời gian bật … Continue reading Thử Nghiệm Về Tầm Quan Trọng của Khí Co2 Trong Hồ Thủy Sinh