Các Thông Số, viết tắt Thông Dụng trong thú chơi Thủy Sinh

Những chữ viết tắt thông dụng, những thông số trong hồ thủy sinh các bạn mới chơi nên biết để quản lý sự cân bằng trong hệ sinh thái mình tự tạo ra 1 cách tốt và dễ dàng hơn. Không cần kiến thức quá chuyên sâu, bác học gì để nhớ và hiểu những … Continue reading Các Thông Số, viết tắt Thông Dụng trong thú chơi Thủy Sinh