Bài Tổng Hợp Về Carbon Và Co2 Trong Hồ Thủy Sinh

Thân và lá của cây thủy sinh được tạo lên bởi ~ 45% Carbon (gần ½), vậy nên không có cây nào tồn tại và phát triển nổi khi không có CarbonCarbon có trong nước máy, nước giếng, cá thở, cây thở vào buổi tối, lượng carbon hữu cơ từ nền được vi sinh chuyển … Continue reading Bài Tổng Hợp Về Carbon Và Co2 Trong Hồ Thủy Sinh